cropped-header_schea_logo


Spolek evangelických církevních hudebníků (SECH) založili roku 2013 absolventi Semináře církevní hudby Evangelické akademie (SCHEA). Tento seminář Krouna probíhá od roku 2010 v tříletých cyklech jako systematická forma vzdělávání církevních hudebníků pod vedením celocírkevního kantora ČCE, Ladislava Moravetze. Cílem spolku je vzdělávání a osvěta, přirozeně dává prostor pro setkávání, sdílení a výměnu zkušeností. Řada členů SECH působí ve farních sborech ČCE jako kantoři nebo kantorky, zejména doprovázejí bohoslužby, vedou pěvecké sbory. Členové SECH mají pravidelná půlroční setkání, během nichž se věnují dalšímu vzdělávání a společnému zpěvu, zúčastňují se varhanních a sbormistrovských kurzů. Každé setkání SECH probíhá v některém domovském sboru jednoho z absolventů, kde účastníci vystupují při bohoslužbách a na odpoledním koncertě. Členové SECH se rovněž zapojují do prezentace připravovaného církevního zpěvníku.
Z prostředků spolku bylo podpořeno vydání dvou notových sbírek s názvem Jubilate a Cantate. Pokud byste se rozhodli, že nás chcete v této činnosti podpořit, budeme rádi. Naše číslo účtu je 2100945254/2010. V případě potřeby vydáme na vyžádání potvrzení o daru pro daňové účely.