Nová sborová kantorka v Krouně

6. června 2018

Sbor Českobratrské církve evangelické v Krouně

Vás srdečně zve na
SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBU,
při které bude Andrea Boháčová povolána do služby sborové kantorky ve sboru ČCE v Krouně.

Nová sborová kantorka v Krouně
6. června 2018 - Nová sborová kantorka v Krouně

17.6.2018 od 9 hod
v evangelickém kostele v Krouně

  • Jako host bude kázat f. Pavel Kalus.
  • Během bohoslužby vystoupí členové SECH (Sdružení evangelických církevních hudebníků).
  • Po bohoslužbách bude následovat přednáška celocírkevního kantora Ladislava Moravetze, který nám přiblíží dokončování nového evangelického zpěvníku.

Výtěžek sbírky bude věnován na další vzdělávání kantorů.