Setkání SECH v Krouně

17. června 2018

16. – 17. června 2018 navštívili členové spolku evangelický sbor v Krouně, aby liturgicky  připravili nedělní bohoslužbu s pověřením nové sborové kantorky Andrey Boháčové. 

Setkání SECH v Krouně
17. června 2018 - Setkání SECH v Krouně

Víkend byl naplněn zpěvem, hraním, sdílením, skvělou stravou i grilováním na farské zahradě. Nechyběla ovšem ani vzdělávací část, při níž nám celocírkevní kantor Ladislav Moravetz představil a prakticky ukázal, jaké nové možnosti vnesl impresionismus do chorální improvizace. Na tomto setkání proběhla i volba výboru spolku na další tříleté období. Novou předsedkyní spolku se stala Martina Matušková, místopředsedou Ondřej Maňák, pokladníkem zůstává Karel Macek.
Kázáním v neděli posloužil bývalý farář krounského sboru Pavel Kalus z Prahy. Sechový pěvecký sbor při bohoslužbě zazpíval mimo jiné dvě skladby soudobého litevského hudebního skladatele Vytautase Miškinise.

Sboru v Krouně děkujeme za láskyplné přijetí a Andree přejeme, ať hudba v jejím sboru vzkvétá!
Těšíme se na další setkání, které nás čeká 13. – 14. října 2018 ve sboru v Jasenné.